ZSS Nr 1 w Kielcach

Zapisy 2014

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zostało przedłużone przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 26.06.2020 r.

Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów Zespołu jest kontynuowana zdalnie w dotychczasowej formie ustalonej przez wychowawców z rodzicami/opiekunami.

Od 25.05.2020 r. w Zespole Szkół mogą być prowadzone zajęcia opiekuńcze w klasach I-III szkoły podstawowej, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów klas ósmych organizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygorów sanitarnych w trybie określonym przez dyrektora.

Od 01.06.2020 r. w Zespole Szkół mogą być prowadzone konsultacje dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej organizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygorów sanitarnych w trybie określonym przez dyrektora.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w ZSS nr 1 w Kielcach
Oświadczenie rodziców
Zasady udziału w zajęć rewalidacyjnych
Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych
Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-7
Zasady korzystania z konsultacji
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Zasady Zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty