ZSS nr1 w Kielcach

Zapisy 2014

Zakończenie roku szkolnego 2019/2012 tylko dla absolwentów czytaj dalej

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zostało przedłużone przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 26.06.2020 r. czytaj dalej

Materiały edukacyjne na czas zawieszenia zajeć

Logowanie do szkolnego portalu Office365

Wniosek do MZPPP Kielce

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawność sprzeżoną, absolwentów szkoły podstawowej do zapisów i dalszego kształcenia w oddziałach szkoły przysposabiajcej do pracy.

Zapisy, wolne miejsca dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

  • autyzm
  • zespół Aspergera
  • niepełnosprawność ruchową
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawność sprzeżoną


    Szkoła Bezpiecznego Internetu 2010 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2011/2012 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2012/2013 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2013/2014 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2014/2015 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2015/2016 Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej