ZSS nr 1 w Kielcach

Inspektor Ochrony Danych


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Anna Rubinkiewicz.
Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl tel. 784 596 357