ZSS Nr 1 w Kielcach

Uczniowie

Szanowni Rodzice!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zakończenie roku szkolnego nie odbędzie się w tradycyjnej formie.

W dniu 26.06.2020 r. zapraszamy tylko absolwentów szkoły podstawowej.

Odbiór świadectw ukończenia szkoły z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego odbędzie się na sali gimnastycznej:
- w godzinach 9.00-10.00 uczniowie klasy 8a,
- w godzinach 10.00-11.00 uczniowie klas 8b, 8c, 8d.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Uroczystość rozdania świadectw promocyjnych przesuwamy na miesiąc wrzesień.

Jeżeli życzą sobie jednak Państwo odebrać świadectwo lub odebrać je w innym terminie mogą to Państwo uczynić w sekretariacie szkolnym od dnia 29.06.2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 413676284) i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.