SP Nr 14 w Kielcach

Dla Rodziców


Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm ze wskazaniem w zaleceniach kształcenia w szkole specjalnej do zapisów, do oddziałów dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Obejmujemy nauczaniem dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową (na wózkach).

- Dyrekcja Zespołu
- Dane teleadresowe
- Pedagog szkolny
- Psycholog szkolny
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
- Świetlica szkolna
- Regulamin Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców przy SP14: 58 1020 2629 0000 9502 0296 5416