ZSOS Nr 17 w Kielcach

Godziny pracy pedagoga


Pedagogiem szkolnym jest p. Justyna Kościelniak

Kontakt: 41 366 25 97