ZSOS Nr 17 w Kielcach

Szkolne Koło SKOW Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 w Kielcach od ponad 20 lat działa Szkolna Kasa Oszczędności. Głównymi zadaniami SKO jest propagowanie idei oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Opiekunami Szkolnej Kasy Oszczędności są p. Renata Makuła i p. Agata Żółtak.

W skład Zarządu wchodzą uczniowie gimnazjum:
- przewodnicząca - Dorota Król,
- z-ca przewodniczącej : Marcin Maciągowski,
- członkowie zarządu: Mizdra Paulina, Sitek Kamil, Ewelina Kaczorowska.

Działania i akcje przeprowadzane przez SKO oraz wydarzenia z życia szkoły zamieszczamy na stronie: www.szkolneblogi.pl/blogi/zsos17kielce. . Zapraszamy do obejrzenia bloga i wyrażenia własnych opinii.

Zarzad SKO wraz z opiekunami Zarzad SKO

Zobacz naszego bloga